Get Adobe Flash player
Start

Forum Rolnictwa Ekologicznego

Badania nad nowatorskimi metodami ograniczania występowania chorób i pasożytów zwierząt gospodarskich w warunkach produkcji ekologicznej

Raport z badań

Poprawiony (wtorek, 21 listopada 2017 09:48)

 

Organizacje wspierające

W szerzeniu wiedzy na temat GMO (Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów) wspierają nas Fundacje:

1. Grassroots foundation / Niemcy:

http://www.grassroots.de


2. Stiftung GEKKO / Niemcy:

http://www.stiftung-gekko.de/wp/

Stiftung GEKKO


Dziękujemy!

Poprawiony (środa, 29 czerwca 2016 13:03)

 

O nas

Stowarzyszenie „Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego” (Forum RE) zostało założone początkowo jako grupa nieformalna w 2006 roku przez profesorów zajmujących się zawodowo rolnictwem ekologicznym (prof. Franciszek Borówczak, prof. Ewa Solarska, prof. Jerzy Szymona, prof. Ewa Rembiałkowska). Forum RE przybrało imię M. Górnego na cześć pamięci prof. Mieczysława Górnego (1929 – 2005), który był ojcem rolnictwa ekologicznego w Polsce, pierwszym wykładowcą uczelnianym w tej dziedzinie, wieloletnim kierownikiem Zakładu Ekologicznych Metod Produkcji Żywności) oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND.

Celem było stworzenie niezależnej platformy służącej do wymiany informacji i poglądów oraz opinii w zakresie sektora rolnictwa ekologicznego. Grupa założycielska wraz z przedstawicielami ekologicznych producentów, przetwórców, handlowców oraz jednostek certyfikujących produkcję ekologiczną działała nieformalnie przez 3 lata, po czym w dniu 5 czerwca 2009 roku oficjalnie zarejestrowane zostało Stowarzyszenie „Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego”

42544xbgaltfanwImage: m_bartosch / FreeDigitalPhotos.net

Forum RE działa intensywnie, mając co najmniej 3 spotkania każdego roku:

  • na początku marca – Walne Zebranie Członków w swojej siedzibie, czyli na SGGW w Warszawie;
  • na początku lipca – Tematyczną Sesję Wyjazdową połączoną ze zwiedzaniem gospodarstw ekologicznych;
  • oraz w październiku w ramach dorocznej konferencji na temat rolnictwa ekologicznego organizowanej w Puszczykowie przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

Efektem działania Forum RE jest konsolidacja środowiska zajmującego się rolnictwem ekologicznym w Polsce, formułowanie oficjalnych stanowisk w ważnych dla kraju sprawach jak np. produkcja GMO i kierowanie tych stanowisk do decydentów (przede wszystkim do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do Ministerstwa Środowiska oraz do Premiera i Prezydenta RP). Dodatkowo ważnym rezultatem działania Forum RE jest wymiana i upowszechnianie wyników aktualnych opracowań i badań naukowych z zakresu rolnictwa ekologicznego, a także praktycznych aspektów wdrażania przepisów prawnych. Forum RE stara się naświetlać aktualne problemy sektora rolnictwa ekologicznego oraz proponować konstruktywne rozwiązywanie tych problemów.