Get Adobe Flash player
Start

Forum Rolnictwa Ekologicznego

Edukacja_GMO_Press_release_2016


Stowarzyszenie Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego z siedzibą w Warszawie, którego prezesem jest prof. Ewa Rembiałkowska, od 2013 roku realizuje projekty edukacyjne skierowane do młodzieży szkół średnich, dotyczące podniesienia świadomości młodzieży w zakresie skutków wprowadzania organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) do środowiska i produkcji żywności.

Projekty były realizowane we współpracy z Grassroots Foundation / Niemcy (http://www.grassroots.de) i Stiftung GEKKO / Niemcy (http://www.stiftung-gekko.de/wp/), które jako aktywnie działające w tym zakresie organizacje, udzieliły nam wsparcia finansowego i merytorycznego.

Warto nadmienić, że nasze stowarzyszenie współpracuje z Grassroots Foundation już od 2011 roku. W latach 2011-2012 dzięki wsparciu tej fundacji zorganizowaliśmy dwukrotnie seminaria dotyczące konsekwencji wykorzystywania GMO w rolnictwie, w tym wpływu na środowisko i zdrowie człowieka. W czasie seminariów, w których licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji rządowych, pozarządowych i mediów, można było wysłuchać ciekawych wykładów naukowców zajmujących się problematyką GMO.

 

W ramach trzyletniej działalności edukacyjnej, członkowie naszego stowarzyszenia przeprowadzili serię wykładów w warszawskich szkołach średnich. Ich celem było przedstawienie młodzieży szans i zagrożeń dotyczących wykorzystywania GMO w rolnictwie i produkcji żywności.

W ramach kampanii w każdym roku wykłady przeprowadzono w 10 szkołach średnich, w których uczestniczyło łącznie około 2000 uczniów. Odbiorcami wykładów byli najczęściej nauczyciele i uczniowie liceów ogólnokształcących o profilu biologiczno-chemicznym. W czasie każdego spotkania, poza wykładem, przewidziany był czas na dyskusję, a ponadto uczestnicy otrzymywali zestaw materiałów edukacyjnych w postaci zarówno plików elektronicznych, jak i wydruków, dzięki którym po zakończeniu wykładów mogli poszerzać swoją wiedzę na temat GMO. Projekty edukacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem dyrekcji szkół, nauczycieli oraz uczniów. Materiały udostępniane uczniom zostały również umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego (forumrolnictwaekologicznego.pl) i są publicznie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

 


Poprawiony (środa, 29 czerwca 2016 13:54)

 

Organizacje wspierające

W szerzeniu wiedzy na temat GMO (Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów) wspierają nas Fundacje:

1. Grassroots foundation / Niemcy:

http://www.grassroots.de


2. Stiftung GEKKO / Niemcy:

http://www.stiftung-gekko.de/wp/

Stiftung GEKKO


Dziękujemy!

Poprawiony (środa, 29 czerwca 2016 13:03)

 

O nas

Stowarzyszenie „Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego” (Forum RE) zostało założone początkowo jako grupa nieformalna w 2006 roku przez profesorów zajmujących się zawodowo rolnictwem ekologicznym (prof. Franciszek Borówczak, prof. Ewa Solarska, prof. Jerzy Szymona, prof. Ewa Rembiałkowska). Forum RE przybrało imię M. Górnego na cześć pamięci prof. Mieczysława Górnego (1929 – 2005), który był ojcem rolnictwa ekologicznego w Polsce, pierwszym wykładowcą uczelnianym w tej dziedzinie, wieloletnim kierownikiem Zakładu Ekologicznych Metod Produkcji Żywności) oraz współzałożycielem Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND.

Celem było stworzenie niezależnej platformy służącej do wymiany informacji i poglądów oraz opinii w zakresie sektora rolnictwa ekologicznego. Grupa założycielska wraz z przedstawicielami ekologicznych producentów, przetwórców, handlowców oraz jednostek certyfikujących produkcję ekologiczną działała nieformalnie przez 3 lata, po czym w dniu 5 czerwca 2009 roku oficjalnie zarejestrowane zostało Stowarzyszenie „Forum Rolnictwa Ekologicznego im. M. Górnego”

42544xbgaltfanwImage: m_bartosch / FreeDigitalPhotos.net

Forum RE działa intensywnie, mając co najmniej 3 spotkania każdego roku:

  • na początku marca – Walne Zebranie Członków w swojej siedzibie, czyli na SGGW w Warszawie;
  • na początku lipca – Tematyczną Sesję Wyjazdową połączoną ze zwiedzaniem gospodarstw ekologicznych;
  • oraz w październiku w ramach dorocznej konferencji na temat rolnictwa ekologicznego organizowanej w Puszczykowie przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu.

Efektem działania Forum RE jest konsolidacja środowiska zajmującego się rolnictwem ekologicznym w Polsce, formułowanie oficjalnych stanowisk w ważnych dla kraju sprawach jak np. produkcja GMO i kierowanie tych stanowisk do decydentów (przede wszystkim do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do Ministerstwa Środowiska oraz do Premiera i Prezydenta RP). Dodatkowo ważnym rezultatem działania Forum RE jest wymiana i upowszechnianie wyników aktualnych opracowań i badań naukowych z zakresu rolnictwa ekologicznego, a także praktycznych aspektów wdrażania przepisów prawnych. Forum RE stara się naświetlać aktualne problemy sektora rolnictwa ekologicznego oraz proponować konstruktywne rozwiązywanie tych problemów.