Get Adobe Flash player
Start Rolnictwo ekologiczne Dla Rolników Dofinansowanie rolnictwa ekologicznego

Dofinansowanie rolnictwa ekologicznego

Rolnictwo ekologiczne - Dla rolników

Rolnictwo ekologiczne w dotowane jest w ramach Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego (KPR). Dotacje obejmują gospodarstwa przestawiające się na produkcję metodami ekologicznymi i gospodarstwa ekologiczne posiadające ważny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

Warunki udziału w programach rolnośrodowiskowych

  • Minimalna powierzchnia gospodarstwa - 1 ha użytków rolnych
  • Jeśli do programu włączone są grunty dzierżawione, to okres umowy musi obejmować cały okres wdrażania programu rolnośrodowiskowego, a właściciel musi wyrazić zgodę na przystąpienie do programu
  • Kopia części mapy ewidencyjnej w skali 1:5000. Mapa musi obejmować również grunty dzierżawione
  • Umowa dzierżawy gruntów zawarta na okres 5 lat, którą należy uwierzytelnić przynajmniej przez Urząd Gminy
  • Certyfikat zgodności gospodarstwa ekologicznego lub zaświadczenie, że gospodarstwo jest w okresie przestawiania na metody ekologiczne lub zaświadczenia o objęciu gospodarstwa planem kontroli przez jednostkę certyfikującą (pakiet rolnictwo ekologiczne).
Warunkiem korzystania z dopłat rolnośrodowiskowych jest opracowanie pięcioletniego planu rolnośrodowiskowego przy udziale doradcy oraz stosowanie zasad Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej na terenie gospodarstwa w czasie trwania programu.

Uzyskanie dopłat do gospodarstwa ekologicznego

Uzyskanie dopłat może nastąpić po poddaniu gospodarstwa kontroli przez jednostkę certyfikującą oraz po wystąpieniu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o przystąpienie do programów rolnośrodowiskowych i realizowaniu pakietu rolnictwo ekologiczne, który jest jednym z tych programów.

Uczestnictwo w programach rolnośrodowiskowych

  • Aby uczestniczyć w programach rolnośrodowiskowych należy:
  • Złożyć wniosek w biurze ARiMR i podpisać umowę na okres 5 lat
  • Przygotować wraz z doradcą rolnośrodowiskowym z ODR plan rolnośrodowiskowy obejmujący 5 lat udziału w programie
  • Przez okres trwania umowy gospodarować zgodnie z planem rolnośrodowiskowym

 

Dopłaty w programie rolnośrodowiskowym - pakiet rolnictwo ekologiczne (SO2)

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013