Get Adobe Flash player
Start GMO GMO a zdrowie Losy obcego DNA po jego konsumpcji Artykuły naukowe

Artykuły naukowe

GMO - Losy obcego DNA po jego konsumpcji
Niezamierzone efekty uboczne transgenezy, losy „obcego DNA” w organizmie po spożyciu GMO, regulacja genów ssaków przez mikroRNA pochodzący z diety


1. Filipecki M, Malepszy S. Unintended consequences of plant transformation: a molecular insight. J Appl Genet. 2006, 47(4): 277-86.


2. Latham, J.R. Wilson, A.K., Steinbrecher, R.A. 2006. The mutational consequences of plant transformation. J. of Biomedicine and Biotechnology 2006, 1–7.

3. Netherwood T, Martín-Orúe SM, O'Donnell AG, Gockling S, Graham J, Mathers JC, Gilbert HJ. Assessing the survival of transgenic plant DNA in the human gastrointestinal tract. Nat Biotechnol. 2004 , 22(2): 204-9.

4. Tudisco R., Mastellone., Cutrignelli M.I, Lombardi P, Bovera F., Mirabella N., Piccolo1 G., Calabro, S., Avallone L., Infascelli F. Fate of transgenic DNA and evaluation of metabolic effects in goats fed genetically modified soybean and in their offsprings. Animal 2010

5. Chainark, P. (2008) Availability of genetically modified feed ingredient II: investigations of ingested foreign DNA in rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Fisheries Science, 74(2): 380-390(11)

6. Ran,T, Mei, L., Lei, W., Aihua, L., Ru, H., Jie, S (2009) Detection of transgenic DNA in tilapias (Oreochromis niloticus, GIFT strain) fed genetically modified soybeans (Roundup Ready). Aquaculture Research, 40 (12): 1350-1357

7. Mazza R, Soave M, Morlacchini M, Piva G, Marocco A. Assessing the transfer of genetically modified DNA from feed to animal tissues. Transgenic Res. 2005, 14(5): 775-84.

8. Sharma R, Damgaard D, Alexander TW, Dugan ME, Aalhus JL, Stanford K, McAllister TA. Detection of transgenic and endogenous plant DNA in digesta and tissues of sheep and pigs fed Roundup Ready canola meal. J Agric Food Chem. 2006, 54(5): 1699-709.

9. Schubbert R, Hohlweg U, Renz D, Doerfler W. On the fate of orally ingested foreign DNA in mice: chromosomal association and placental transmission to the fetus. Mol Gen Genet. 1998, 259(6): 569-76.

10. Zhang L, Hou D, Chen X et al. Exogenous plant MIR168a specifically targets mammalian LDLRAP1: evidence of cross-kingdom regulation by microRNA. Cell Res. 2011 Sep 20. doi: 10.1038/cr.2011.158.

Krytyka ze strony przedstawicieli koncernów biotechnologicznych zazwyczaj opiera się na stwierdzeniu, że „poziomy transfer genów to normalne zjawisko w przyrodzie”. Przy tym zupełnie pomija się fakt, że dotąd i często wciąż jeszcze, najczęstszym argumentem za nieszkodliwością GMO miał być fakt, że jakoby kwasy nukleinowe były całkowicie trawione w przewodzie pokarmowym (słynny argument „od jedzenia krowy nikomu jeszcze nie wyrosły rogi”).Efekty uboczne transgenezy są kwitowane stwierdzeniem, że mimo tak masywnych mutacji z rośliną „nic się przecież nie dzieje”.