Get Adobe Flash player
Start GMO GMO a zdrowie GMO a alergie Artykuły naukowe

Artykuły naukowe

GMO - GMO a alergie
Białko Cry1Ac wywołuje silną reakcję immunologiczną u myszy, w śluzówce jelita cienkiego występują receptory dla tego białka. Zespół Vázquez-Padrón prowadzi badania nad zastosowaniem tego białka jako adjuwantu – czyli substancji dodawanej do szczepionek, w celu zwiększenia odpowiedzi immunologicznej na szczepionki.

1. Vázquez RI, Moreno-Fierros L, Neri-Bazán L, De La Riva GA, López-Revilla R. Bacillus thuringiensis Cry1Ac protoxin is a potent systemic and mucosal adjuvant. Scand J Immunol. 1999 Jun;49(6):578-84.

2. Nordlee JA, Taylor SL, Townsend JA, Thomas LA, Bush RK. Identification of a Brazil-nut allergen in transgenic soybeans. N Engl J Med. 1996 Mar 14;334(11):688-92. Cisterna B, Flach F, Vecchio L, Barabino SM, Battistelli S, Martin TE,

3. Vázquez RI, Moreno-Fierros L, Neri-Bazán L, De La Riva GA, López-Revilla R 1999. Intragastric and intraperitoneal administration of Cry1Ac protoxin from Bacillus thuringiensis induces systemic and mucosal antibody responses in mice. Life Sci. 64(21): 1897-912.

Abstract

The spore-forming soil bacterium Bacillus thuringiensis produces parasporal inclusion bodies composed by delta-endotoxins also known as Cry proteins, whose resistance to proteolysis, stability in highly alkaline pH and innocuity to vertebrates make them an interesting candidate to carrier of relevant epitopes in vaccines. The purpose of this study was to determine the mucosal and systemic immunogenicity in mice of Cry1Ac protoxin from B. thuringiensis HD73. Crystalline and soluble forms of the protoxin were administered by intraperitoneal or intragastric route and anti-Cry1Ac antibodies of the major isotypes were determined in serum and intestinal fluids. The two forms of Cry1Ac protoxin administered by intraperitoneal route induced a high systemic antibody response, however, only soluble Cry1Ac induced a mucosal response via intragastric. Serum antibody levels were higher than those induced by cholera toxin. Systemic immune responses were attained with doses of soluble Cry1Ac ranging from 0.1 to 100 microg by both routes, and the maximal effect was obtained with the highest doses. High anti-Cry1Ac IgG antibody levels were detected in the large and small intestine fluids from mice receiving the antigen via i.p. These data indicate that Cry1Ac is a potent systemic and mucosal immunogen.

4. Vázquez RI, Moreno-Fierros L, Neri-Bazán L, De La Riva GA, López-Revilla R. Bacillus thuringiensis Cry1Ac protoxin is a potent systemic and mucosal adjuvant. Scand J Immunol. 1999, 49(6): 578-84.

5. Vázquez RI, Moreno-Fierros L, Neri-Bazán L, Martinez-Gil A.F., De La Riva G.A., López-Revilla R. 2000 b. Characterization of the mucosal and systemic immune response induced by Cry1Ac protein from Bacillus thuringiensis HD 73 in mice. Braz J Med Biol Res. 33(2): 147-55.

6. Prescott VE, Campbell PM, Moore A, Mattes J, Rothenberg ME, Foster PS, Higgins TJ, Hogan SP. Transgenic expression of bean alpha-amylase inhibitor in peas results in altered structure and immunogenicity. J Agric Food Chem. 2005 Nov 16;53(23):9023-30.

Krytyka ze strony przedstawicieli koncernów biotechnologicznych zazwyczaj skupia się na pracy Nordle i wsp. (cyt. 51), w której gen kodujący białko o właściwościach alergenu przeniesiono metodami inżynierii genetycznej z orzecha brazylijskiego do soi: przeniesienie cechy alergenności jest w tym przypadku dość oczywiste. Krytycy nie komentują jednak obserwacji takich jak w pracy Prescott i wsp. (cyt. 55), gdzie alergenność pojawia się jako cecha zupełnie niezamierzona i nieoczekiwana, ani też nie komentują faktu, że białka Cry (toksyna Bt) z natury mają silne właściwości alergizujące.