Get Adobe Flash player
Start GMO GMO a zdrowie GMO - wadliwa ocena ryzyka Artykuły naukowe

Artykuły naukowe

GMO - GMO - wadliwa ocena ryzyka
Wadliwe zasady oceny ryzyka GMO:
- za krótkie testy,
- lekceważenie efektów chronicznych czy zależnych od płci,
- blokowanie możliwości prowadzenia prac badawczych etc.


1. Domingo JL. Toxicity studies of genetically modified plants: a review of the published literature. Crit Rev Food Sci Nutr. 2007, 47(8): 721-33. Review.

2. Séralini GE, de Vendômois JS, Cellier D, Sultan C, Buiatti M, Gallagher L, Antoniou M, Dronamraju KR. How subchronic and chronic health effects can be neglected for GMOs, pesticides or chemicals. Int J Biol Sci. 2009 Jun 17;5(5):438-43. Review.

3. Lisowska K. Genetycznie modyfikowane uprawy a zrównoważone rolnictwo i nasze zdrowie. Journal of Ecology and Health 2010(6): 303–309.

4. Lisowska K., Chorąży M. Genetycznie zmodyfikowane uprawy i żywność – przegląd zagrożeń. Nauka 2010(4): 127–136.

5. Séralini GE, Mesnage R, Clair E, Gress S, de Vendômois JS, Cellier D. Genetically modified crops safety assessments: present limits and possible improvements. Environmental Sciences Europe 2011, 23:10 

6. De Vendômois JS, Roullier F, Cellier D, Séralini GE. A comparison of the effects of three GM corn varieties on mammalian health. Int J Biol Sci. 2009 Dec 10;5(7):706-26.

7. WALTZ E. 2009. Under Wraps, Nature Biotechnology 27(10): 880-882.

8. DO Seed Companies Control GM Crop Research? 2009. Scientific American Magazine, www.scientificamerican.com/article.cfm?id=do-seed-companies-control-gm-crop-research  

Przedstawiciele koncernów biotechnologicznych (Monsanto i in.) argumentują, że w 2010 r. doszło do porozumienia z przedstawicielami świata nauki protestującymi przeciwko ograniczaniu możliwości badań nad bezpieczeństwem odmian GMO i zniesiono wymogi każdorazowego uzyskiwania zgody na badania. To nie zmienia faktu, że wszystkie dotąd opublikowane wyniki badań powstały w myśl wcześniejszych regulacji (po uzyskaniu zgody koncernów na badania i po akceptacji wyników przez koncern). Biorąc pod uwagę ok. trzyletni cykl badawczy i czas trwania cyklu publikacyjnego, pierwszych publikacji badań prowadzonych bez kurateli koncernów możemy spodziewać się ok. 2014 roku.