Get Adobe Flash player
Start Stowarzyszenie Aktualności Projekt edukacyjny GMO

Projekt edukacyjny GMO

Stowarzyszenie - Aktualności
Tytuł projektu: Upowszechnianie wiedzy na temat GMO wśród nauczycieli i uczniów szkół średnich
Knowledge sharing on GMO with the teachers and youth

Celem projektu jest podniesienie świadomości dotyczącej GMO - zagrożeń dla bioróżnorodności przyrody oraz i zdrowia ludzi i zwierząt, jakie powoduje wprowadzanie GMO do upraw rolniczych i spożywanie żywności transgenicznej. Grupy docelowe to młodzież i nauczyciele szkół średnich oraz potencjalni autorzy podręczników szkolnych i metodycy pracujący z kadrą pedagogiczną, przede wszystkim w zakresie nauk biologicznych.

Projekt realizowany w ramach współpracy:

Grassroots Foundation / Niemcy
Stiftung GEKKO / Niemcy 


Okres trwania projektu:


12 miesięcy (od 1 VII 2013 do 30 VI 2014)