Get Adobe Flash player
Start Stowarzyszenie Aktualności Edukacja_GMO_Press_release_2016

Edukacja_GMO_Press_release_2016

Stowarzyszenie - Aktualności

Stowarzyszenie Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego z siedzibą w Warszawie, którego prezesem jest prof. Ewa Rembiałkowska, od 2013 roku realizuje projekty edukacyjne skierowane do młodzieży szkół średnich, dotyczące podniesienia świadomości młodzieży w zakresie skutków wprowadzania organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) do środowiska i produkcji żywności.

Projekty były realizowane we współpracy z Grassroots Foundation / Niemcy (http://www.grassroots.de) i Stiftung GEKKO / Niemcy (http://www.stiftung-gekko.de/wp/), które jako aktywnie działające w tym zakresie organizacje, udzieliły nam wsparcia finansowego i merytorycznego.

Warto nadmienić, że nasze stowarzyszenie współpracuje z Grassroots Foundation już od 2011 roku. W latach 2011-2012 dzięki wsparciu tej fundacji zorganizowaliśmy dwukrotnie seminaria dotyczące konsekwencji wykorzystywania GMO w rolnictwie, w tym wpływu na środowisko i zdrowie człowieka. W czasie seminariów, w których licznie uczestniczyli przedstawiciele organizacji rządowych, pozarządowych i mediów, można było wysłuchać ciekawych wykładów naukowców zajmujących się problematyką GMO.

 

W ramach trzyletniej działalności edukacyjnej, członkowie naszego stowarzyszenia przeprowadzili serię wykładów w warszawskich szkołach średnich. Ich celem było przedstawienie młodzieży szans i zagrożeń dotyczących wykorzystywania GMO w rolnictwie i produkcji żywności.

W ramach kampanii w każdym roku wykłady przeprowadzono w 10 szkołach średnich, w których uczestniczyło łącznie około 2000 uczniów. Odbiorcami wykładów byli najczęściej nauczyciele i uczniowie liceów ogólnokształcących o profilu biologiczno-chemicznym. W czasie każdego spotkania, poza wykładem, przewidziany był czas na dyskusję, a ponadto uczestnicy otrzymywali zestaw materiałów edukacyjnych w postaci zarówno plików elektronicznych, jak i wydruków, dzięki którym po zakończeniu wykładów mogli poszerzać swoją wiedzę na temat GMO. Projekty edukacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem dyrekcji szkół, nauczycieli oraz uczniów. Materiały udostępniane uczniom zostały również umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego (forumrolnictwaekologicznego.pl) i są publicznie dostępne dla wszystkich zainteresowanych.