Get Adobe Flash player
Start Stowarzyszenie Aktualności GMO-badanie ankietowe 2017

GMO-badanie ankietowe 2017

Stowarzyszenie - Aktualności
GMO- stan wiedzy i świadomości polityków i innych środowisk opiniotwórczych w Polsce
GMO- the knowledge and awareness state of politicians and other opinion makers in Poland

Projekt nr 1019 - finansowany przez Grassroots Foundation / Niemcy

Celem projektu była ocena stanu wiedzy, opinii i świadomości polityków i innych środowisk opiniotwórczych w zakresie wpływu produkcji GMO i spożycia żywności transgenicznej na rolnictwo, środowisko oraz zdrowie ludzi i zwierząt. Jest to bardzo ważne, gdyż Polacy mają stosunkowo małą wiedzę w tej dziedzinie. Jednocześnie obawiają się genetycznie zmodyfikowanych organizmów w rolnictwie i produkcji żywności.
W ramach projektu przeprowadzono badanie ankietowe wśród polityków, a także dziennikarzy, niektórych urzędników pracujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (samorząd), niektórych urzędników Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak rónież wśród księży katolickich. 

Raport / Survey report:

Raport z przeprowadzonego badania ankietowego