Get Adobe Flash player
Start Rolnictwo ekologiczne Dla Rolników Jednostki certyfikujące

Jednostki certyfikujące

Rolnictwo ekologiczne - Dla rolników

W rolnictwie ekologicznym kontroli poddaje się: stan środowiska na obszarze, którego znajduje się gospodarstwo oraz metody produkcji, przechowalnictwa i przetwórstwa.

Kontrola obowiązuje wszystkie podmioty gospodarcze wprowadzające do handlu żywność oznakowaną jako ekologiczną, biologiczną lub organiczną, na każdym ogniwie łańcucha podaży: rolnictwa, przetwórstwa, paczkowania do sprzedaży oraz importu.

System kontroli (atestacja) w rolnictwie ekologicznym rozwinął się oddolnie, z potrzeby uwiarygodnienia sposobu gospodarowania wobec nabywców. Istotą atestacji jest kontrola procesu wytwarzania, a nie kontrola produktu, a jej celem jest sprawdzenie, czy cały proces wytwarzania i przygotowania produktu - od producenta do konsumenta - spełnia kryteria ekologicznej produkcji żywności.

Atestacją w rolnictwie ekologicznym zajmują się jednostki certyfikujące. Działają one w oparciu o Program akredytacji jednostek certyfikujących podmioty działające w zakresie rolnictwa ekologicznego w odniesieniu do wymagań normy PN-EN 45011:2000 w Polskim Centrum Akredytacji.

Lista jednostek certyfikujących

Poniższa lista zawiera podmioty upoważnione zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym (źródło: www.bip.minrol.gov.pl) do przeprowadzania kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie:

  • produkcji rolnej i pozyskiwania dziko rosnących roślin lub ich części,
  • przetwórstwa produktów rolnictwa ekologicznego,
  • wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego.

AGRO BIO TEST Sp. z o.o.
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 166
www.agrobiotest.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.
31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A
tel./fax 12 430-36-06
www.biocert.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


BIOEKSPERT Sp. z o.o.

Ul. Boya-Żeleńskiego 6 lok. 34, 00-621 Warszawa
Biuro: ul. Boya-Żeleńskiego 6 lok.32 A
Tel. (022) 825 10 78, 825 18 12
Fax: (022) 499 53 67
Tel/ fax: (023) 679 70 90
www.bioekspert.waw.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.   
03-216 Warszawa
ul. Modlińska 6 lok.207  
Tel. kom.: 695 599 886; 668 410 227
Fax: +48 22 486 44 15
www.agroeko.com.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

COBICO Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka
Przebieczany 529
Tel. (012) 632 35 71 w.22 i 23
Fax: (012) 416 36 46
www.cobico.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o.

20-834 Lublin
ul. Irysowa 12/2
Tel. (081) 742 68 64, 742 83 15, 0695 510 001
Fax: (081) 742 83 14
www.ekogwarancja.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Jednostka Certyfikacji Produkcji Ekologicznej PNG Sp. z o.o.

Zajączków k. Kielc, 26-065 Piekoszów
Tel. prefix (041) 306 00 00
Tel./ fax: (041) 306 48 11 do 14
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.png.ecofarm.pl 


Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Biuro ds. Badań i Certyfikacji Oddział w Pile
64-920 Piła
ul. Śniadeckich 5
tel.:(0-67) 213-87-00
fax:(0-67) 213-83-84
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.pcbc.gov.pl


SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83
01-233 Warszawa
tel.: (0-22) 329-22-22; (0-22) 329-22-03
fax: (0-22) 329-22-20
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.pl.sgs.com


TUV Rheinland Polska Sp. z o.o 
 
02-146 Warszawa
ul. 17 Stycznia 56
Tel.: +48 22 846 79 99; +48 22 846 51 63
Fax: +48 22 868 37 42
www.tuv.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Gdzie można uzyskać więcej wiarygodnych informacji

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Wydział Rolnictwa Ekologicznego

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Tel. (022) 623 24 66, www.minrol.gov.pl

  • Krajowe i Regionalne Centra Doradztwa Rolniczego
  • Ośrodki Doradztwa Rolniczego
  • Stowarzyszenia rolników gospodarujących metodami ekologicznymi