Get Adobe Flash player
Start Rolnictwo ekologiczne Dla Rolników

Dla rolników

Naszym celem jest propagowanie rolnictwa ekologicznego, które zapewnia:

  • wysoką jakość produkowanej żywności
  • trwałą żyzność gleby
  • lepszą zdrowotność zwierząt

Rolnictwo ekologiczne to przede wszystkim:

  • zrównoważona produkcja roślinna i zwierzęca w obrębie gospodarstwa
  • aktywizacja przyrodniczych mechanizmów produkcyjnych
  • stosowanie naturalnych, nieprzetworzonych przemysłowo środków
  • wykluczenie syntetycznych nawozów i pestycydów

Zasady gospodarowania w rolnictwie ekologicznym posiadają status prawny wynikający z obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym oraz innych przepisów UE, a ich przestrzeganie w trakcie produkcji jest kontrolowane przez niezależne jednostki certyfikujące.

System kontroli i certyfikacji oparty jest na prywatnych jednostkach certyfikujących, akredytowanych w Polskim Centrum Akredytacji zgodnie z normą PN/EN 45011 i nadzorowanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Na naszej stronie można znaleźć m.in. informacje na temat:

17525w1ox99ih0w

Image: m_bartosch / FreeDigitalPhotos.net
1 Przepisy w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej
2 Jednostki certyfikujące
3 Zasady ekologicznej uprawy roślin
4 Zasady chowu zwierząt w gospodarstwie ekologicznym
5 Dofinansowanie rolnictwa ekologicznego