Get Adobe Flash player
Start GMO Inne ciekawe artykuły

Inne ciekawe artykuły

2016  Bauer-Panskus and Then 2014_GM maize 1507.pdf
2016 EFSA 2008_ GM safety panel.pdf
2016 EFSA 2010_GM public consultation.pdf
2016 LIsowska_Roundup_glifosat_28 VI 2016.pdf
2016 Robinson et al. 2014_10-reasons-we-don't-need-GM-foods.pdf
2016 Seralini et al. 2011_GMO meta analysis.pdf
2016 Seralini_GMO_2012_toxicity of maize.pdf
2016 Zhang et al. 2016_GM foods - a critical review.pdf
1 Genetycznie zmodyfikowane uprawy i żywność - przegląd zagrożeń
2 Possibilities for justification of a ban on GMO cultivation regarding the proposal for a Regulation from the European Commission submitted in July 2010
3 Dla miodu z pyłkiem GMO konieczne jest zezwolenie
4 Polski apel o współpracę UE w sprawie GMO
5 Seminarium 02 marca 2012 "Rolnictwo bez GMO dla zdrowia i środowiska" Społeczne, ekonomiczne i etyczne skutki uwalniania organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska_prof. Leszek Woźniak
6 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie GMO w UE 2012
7 Konferencja Regionów Wolnych od GMO, 16.09.2010, Bruksela - SPRAWOZDANIE
8 OPINIA EKES w spr. wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy GMO na swoim terytorium
9 Apel naukowców O powrót do etycznych i zdrowych metodologicznie podstaw nauki dla rzetelnej oceny zagrożeń ze strony GMO i mądrego stanowienia prawa